Domènec Ram, bisbe de Lleida (1428-1431)

El 14 de juliol de 1428 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Domènec Ram (Alcanyís? segle XIV – Roma 1445), bisbe de Lleida; diputat militar: Berenguer Arnau II de Cervelló i de Queralt, cavaller i senyor de la baronia de la Llacuna i dels llocs de Vilademàger i Pontils; diputat reial: Joan del Bosc, ciutadà de Lleida; oïdor eclesiàstic: Ramon Despujol, canonge de la seu de Vic; oïdor militar: Arnau de Biure, donzell de la sotsvegueria de Besalú; oïdor reial: Bernat Pinyol, ciutadà de Tortosa.

Domènec Ram procedia d’una família de generosos d’Alcanyís...