Felip de Malla, canonge de Barcelona (1428-1428)

El 31 de juliol de 1425 prengueren possessió dels seus càrrecs els següents diputats: diputat eclesiàstic: Felip de Malla (Barcelona ~1380 – 1431), canonge de Barcelona; diputat militar: Joan Desfar, cavaller, senyor de Castellbell, Vacarisses i Rellinars; diputat reial: Narcís Miquel, ciutadà de Girona. El 18 de desembre de 1425 prengueren possessió dels seus càrrecs els següents oïdors: oïdor militar: Bertran de Vilafranca, donzell de la vegueria de Montblanc; oïdor reial: Baltasar de Gualbes, ciutadà de Barcelona. El 23 de febrer de 1426 prengué possessió del seu càrrec el següent oïdor...