Marc de Vilalba, abat de Santa Maria de Montserrat (1413-1416)

El 23 d’agost de 1413, les Corts Catalanes reunides a Barcelona elegiren els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Marc de Vilalba (Vilalba?, la Roca del Vallès segle XIV – Olesa de Montserrat 1439), abat de Santa Maria de Montserrat; diputat militar: Gilabert VII de Centelles i de Perellós, cavaller, senyor de la baronia de Centelles; diputat reial: Joan Ros, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Joan de Prades, canonge i infermer de la seu de Tortosa; oïdor militar: Guillem de Rajadell, donzell de la vegueria de Manresa i senyor de Rajadell, Viver, Massana, Vallmanya i...