Dalmau de Cartellà, abat de Santa Maria de Ripoll (1422-1425)

El dia 22 de juliol de 1422 foren nomenats els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Dalmau de Cartellà (Cartellà?, Gironès segle XIV – Ripoll?, 1439), abat de Santa Maria de Ripoll; diputat militar: Ramon I de Sagarriga de Palou i de Pau, cavaller, senyor de Creixell, Pontós i Borrassà; diputat reial: Joan Ros, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Francesc Desplà, canonge i ardiaca major de la seu de Vic; oïdor militar: Jofre de Sentmenat, donzell de la sotsvegueria del Vallès, senyor de Sant Fost de Campsentelles; oïdor reial: Martí Gavella, burgès de Perpinyà.

Els...