Antoni Pere Ferrer, abat de Santa Maria de Montserrat (1458-1461)

El 22 de juliol de 1458 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Antoni Pere Ferrer (Barcelona? segles XIV-XV – en naufragi 1471/72), abat de Santa Maria de Montserrat; diputat militar: Lluís d’Ivorra, cavaller i senyor de Fonolleres; diputat reial: Miquel Cardona, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Ferrer Joan de Marimon, prior de Santa Maria de Meià; oïdor militar: Guillem de Montpalau, òlim Samasó, donzell de la vegueria de Girona i senyor de Montpalau, Argelaguer i Montagut; oïdor reial: Bernat Desllor, ciutadà de Girona i mestre en arts i en medicina.

L...