Manuel de Montsuar, canonge i degà de Lleida (1461-1464)

El 22 de juliol de 1461, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Manuel de Montsuar i Mateu (Lleida 1410 – 1491), canonge i degà de Lleida; diputat militar: Bernat de Saportella, cavaller; diputat reial: Bernat Castelló, burgès de Perpinyà; oïdor eclesiàstic: Joan Despilles, comanador de Barbens; oïdor militar: Bernat Joan Sacirera, donzell; oïdor reial: Bernat Joan de Casaldàguila, ciutadà de Barcelona.

Manuel de Montsuar va néixer a la ciutat de Lleida, fill tercer d’Antoni de Montsuar, donzell, senyor de Torregrossa, i Constança Mateua...