Antoni d’Avinyó, abat de Montserrat (1440-1443)

El 17 de setembre de 1440 foren escollits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Antoni d’Avinyó ( Girona ? – ? 1450), abat de Montserrat; diputat militar: Andreu de Biure, cavaller; diputat reial: Bernat Sapila i Dessoler, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Narcís de Santdionís, canonge de Barcelona ; oïdor militar: Bertran de Vilafranca, donzell; oïdor reial: Joan Cavalleria, ciutadà de Girona.

Abat benedictí, retaule de la capella de Santa Àgata, Jaume Huguet, segle XV.

ECSA

Antoni d’Avinyó i de Moles era fill de Simó d’Avinyó —donzell de Girona, senyor...