Pere de Darnius, canonge i sagristà major de la Seu de Girona (1437-1440)

El 12 d’agost de 1437 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Pere de Darnius (Sant Llorenç de la Muga?, Alt Empordà segle XIV – Girona d 1440), canonge i sagristà major de la seu de Girona; diputat militar: Guillem de Santcliment, cavaller, domiciliat a Barcelona; diputat reial: Felip de Santceloni, ciutadà de Girona; oïdor eclesiàstic: Bernat Guillem Samasó, canonge i prior de la seu de Tarragona; oïdor militar: Joan de Llo (o Desllor), donzell de la vegueria de Manresa, domiciliat a Bagà; oïdor reial: Joan Jou, burgès de Perpinyà.

Són molt escadusseres les...