Nicolau Pujades, canonge de la Seu de Barcelona i ardiaca de Santa Maria del Mar (1455-1458)

El 15 d’octubre de 1455 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Nicolau Pujades (Barcelona? segle XIV/XV – Palerm ~1467), canonge de la seu de Barcelona i ardiaca de Santa Maria del Mar; diputat militar: Marc Desllor, cavaller de Barcelona; diputat reial: Jaume Francesc de Santceloni, ciutadà de Girona; oïdor eclesiàstic: Pau Alemany, canonge de la seu de Vic; oïdor militar: Antoni Torrelles, donzell de la sotsvegueria del Vallès, domiciliat a Martorell; oïdor reial: Gabriel Girau, burgès de Perpinyà.

En la difícil elecció del 1455 fou triat per a encapçalar la...