Marc de Vilalba, bisbe de Lleida (1431-1434)

Al juliol del 1431 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Marc de Vilalba (Vilalba?, la Roca del Vallès segle XIV – Olesa de Montserrat 1439), abat de Santa Maria de Montserrat; diputat militar: Bernat Galceran II de Pinós-Fenollet i Fernández de Ahonés, cavaller, vescomte d’Illa i de Canet, senyor de les baronies de Pinós i de Mataplana; diputat reial: Francesc Desplà, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Pere Malet, canonge i degà de la seu de Barcelona; oïdor militar: Roger de Cartellà, donzell de la vegueria de Girona, senyor de la baronia de Rocacorba...