Les cifel·làcies en sentit ampli

Els cossos fructífers en forma de cassoleta no són privatius dels ascomicets. Per exemple, algunes corticiàcies com la de la fotografia, Auriculariopsis ampla, que viu sobre les branques mortes d’arbres de ribera, en presenten. Sortiríem de dubtes si féssim una preparació microscòpica de l’himeni. En aquest cas, hi trobaríem basidis. Abans, tots els afil·loforats amb fructificació en forma de copa (cifel·lioide) s’agrupaven en una família, les cifel·làcies, que ha desaparegut de la taxonomia moderna.

Josep M. Vidal / SCM.

Aquest nom ha designat una sèrie d’espècies caracteritzades perquè formen basidiocarps en forma de minúscula cassoleta o tub isolat, que imiten l’aspecte dels petits ascomicets leociacis cespitosos. L’estudi detallat d’aquests fongs ha anat revelant que es tracta d’un grup artificial d’organismes que s’assemblen superficialment, producte de la convergència evolutiva. Actualment, molts dels tàxons que constituïen la família són inclosos en altres famílies, poc relacionades entre elles. Entre les espècies registrades als Països Catalans, tenim Auriculariopsis ampla, ja vista, i Cyphellostereum pusiolum, que actualment s’inclouen dins les corticiàcies, Merismodes anomalus i Pellidiscus pallidus (crepidotàcies, agaricals), Lachnella alboviolascens i L. villosa (tricolomatàcies, agaricals) i Henningsomyces candidus.