Les esparassidàcies

Un exemplar mitjà de manetes arrissades (Sparassis crispa), una espècie comestible que creix sobretot a la base dels pins, les arrels dels quals ataca; l’himeni es troba a la superfície que mira a terra.

Josep Ribot.

Són fongs semblants als peus de rata, però sempre lignícoles i amb les ramificacions denses i aplanades, en forma de ventall més o menys ondulat, que només porten himeni a la cara externa. El peu de rata reina o manetes arrissades (Sparassis crispa) forma fructificacions (10-25 × 35 cm) molt denses, que fan ramificacions aplanades, arrissades i entrellaçades, primer de color crem i després d’un color torrat pâl·lid. La carn és friable, de gust suau i agradable i olor aromàtica. Les espores (4,5-6 × 3,5-4,5 μm) són ovals, llises i unigutulades. Apareix en boscos de coníferes, sobretot sobre pins (Pinus), sovint al peu dels arbres, i pot actuar com a paràsit de les rels. És un bon comestible i fidel als mateixos arbres any rere any. Molt semblant a l’espècie anterior és S. laminosa, relacionada preferentment amb roures i alzines (Quercus) i amb faig (Fagus).