Les esquizofil·làcies

Un dels bolets de soca més freqüents al nostre territori és Schyzophyllum commune (esquizofil·làcies), que colonitza fusta morta de tota mena. Les làmines que apareixen en la cara inferior, bifurcades, es diferencien de les dels agàrics pel fet que són feses i obertes longitudinalment, seguint l’aresta. Observem també la superfície hirsuta del barret (a baix).

August Rocabruna / SCM.

El principal representant d’aquesta família és Schyzophyllum commune, una espècie cosmopolita molt freqüent sobre arbres morts i fusta de tota mena, que forma barrets (1-4 cm) membranosos, fixats lateralment sobre el substrat. La cara inferior, còncava, presenta un himenòfor amb aspecte de làmines (i per això havia estat considerat un agàric), rosades o violàcies, però aparentment feses i obertes seguint l’aresta, que actualment hom interpreta com el resultat de l’agregació d’estructures cupuliformes. La cutícula del barret, de color blanc grisós, és tomentoso-llanosa.