Casa forta de Pomanyons o Puimanyons (la Baronia de Rialb)

Situació

Basament de l’extrem oriental d’aquest casal, avui totalment ensulsiat.

V. Roca

Construcció situada al costat nord de l’església de Santa Eulàlia de Pomanyons. Podem pensar que tant l’església com la casa forta segurament estaven en relació amb un conjunt d’habitatges propers. Aquesta construcció restarà colgada per les aigües del pantà de Rialb.

Mapa: 34-13(329). Situació: 31TCG510481.

Per a anar-hi, cal prendre la pista que surt de Gualter cap a Polig i la vall del Rialb. En arribar a Sòls de Riu, cal prendre la pista que segueix el curs del riu pel marge dret i a 1, 5 km, al costat mateix de la pista, hi ha l’església, abandonada, de Santa Eulàlia. La casa forta és situada a uns 25 m de l’església, en una petita elevació. (JBM-VRM-JAA)

Història

La primera referència del lloc de Pomanyons és de l’any 1073, en què Erumir i la seva muller Guidnel van vendre a Arnau una peça de vinya que es trobava dins el terme de Rialb, en el lloc anomenat Santa Eulàlia [de Pomanyons], El topònim Pomanyons no es documenta fins al principi del segle XIV, sota la forma Puigmanyons. De la casa forta de Pomanyons, però, no n’hi ha referències concretes. (CPO)

Casa

Actualment només resta visible una paret arrodonida: dos murs que convergeixen en un angle corb. Deu ésser l’extrem oriental d’una construcció més àmplia. No sabem com devia ésser la resta, ja que o bé ha quedat enterrada o bé fou destruïda per una màquina excavadora. La distància entre els dos extrems dels murs és de 6 m. La longitud màxima de cada mur, fins a l’inici de la corba, és d’uns 4 m. La paret, que té un gruix de 100 cm i que es conserva només en una alçada d’1 m, és feta de carreus de mida mitjana (20 cm d’alt per 40 cm de llarg, per exemple), arrenglerats i units amb morter.

En principi cal datar aquesta construcció en època romànica i considerar que devia ésser una casa forta o castell proper a l’església. (JBM-VRM)

Bibliografia

  • Mlret, 1916, núm. 64, doc. 98, pàg. 523