Sant Pere del Soler (la Baronia de Rialb)

Situació

Aspecte d’aquesta església des del costat nord-est.

ECSA - J.A. Adell

L’església de Sant Pere es troba isolada prop del mas Soler, al costat del camí que porta cap a Pallerols.

Mapa: 34-12(291). Situació: 31TCG525525.

Per a anar-hi, cal prendre la pista que surt de Gualter cap al Rialb; en arribar al riu, cal creuar el pont i seguir la pista que passa per la casa de Sòls de Riu i puja cap a la Torre i Pallerols. (JAA)

Història

Malgrat que no es tenen notícies documentals anteriors al 1300 sobre aquesta capella, cal dir que sempre hi ha hagut culte amb més o menys freqüència i que el rector de la Torre portava l’inventari dels objectes que li pertanyien. Fou i és una església vinculada estretament als amos del Soler, que guarden documentació del principi del segle XIV i que conserven com a cognom el locatiu de la casa. El nom tradicional de la masia és el Soler de Pallerols perquè antigament havia estat d’aquesta parròquia. El 1269, en la documentació de Gualter, apareix Alamanda del Soler, que tenia alguna propietat a Vilanova de Ponts.

Els amos del Soler guarden desmuntat un altar plateresc i una talla de sant Pere de la mateixa època. Aquesta família té la intenció de restaurar la capella. (ABR)

Església

Planta de l’església amb la porta actual al mur de ponent; l’original resta paredada al mur de migjorn.

J.A. Adell

És un edifici d’estructura molt senzilla, d’una sola nau coberta amb volta de canó de perfil semicircular, reforçada per un arc toral que arrenca de pilars adossats als murs laterals, i acabada a llevant amb un absis semicircular, obert a través d’un arc presbiteral. Al mur nord, al costat de l’absis, s’obre una fornícula rectangular, de datació imprecisa, que no es manifesta a l’exterior. Pot ésser original, però té mostres evidents d’haver estat reformada.

La porta —resolta en arc de mig punt, executat en un sol carreu retallat per l’intradós i extradós en forma d’arc— s’obre a la façana de ponent, on també hi ha una finestra d’una sola esqueixada i un senzill campanar d’espadanya, d’un sol ull, sense arc. Al centre de l’absis hi ha una finestra de doble esqueixada. A la façana sud es conserven els elements de la porta original, paredada i totalment destruïda a l’exterior, segurament perquè fou desmuntada i traslladada a l’actual emplaçament, a la façana de ponent, on té uns brancals de carreus treballats amb punxó que no s’avenen amb la resta de l’obra.

Les façanes no tenen ornamentació i només hi ha un matusser ràfec bisellat a la part alta.

L’aparell és de carreuó irregular, amb alternança de carreus poc polits, treballats amb tallant, especialment al mur sud i a l’absis, que posen en evidència una construcció rural integrada en les formes pròpies del segle XII. (JAA)

Bibliografia

  • Vidal-Vilaseca, 1984, pàg. 466
  • Bach, 1986-87, vol. VIII, doc. 36, pàg. 256