Sant Miquel de Traguany (la Baronia de Rialb)

Situació

Aspecte d’aquesta malmesa església, mig engolida per la vegetació.

Arxiu Gavín

Les ruïnes, molt embardissades, de l’església de Sant Miquel són al costat del conjunt, també en ruïnes, del mas de Traguany, que és uns 5 km al nord de Pallerols, al costat d’una pista de nova construcció.

Mapa: 34-12(291). Situació: 31TCG515568.

Església

És un edifici tan ple de bardisses que es fa difícil d’analitzar-ne les estructures. Tanmateix, encara és possible constatar que es tracta d’una església d’una sola nau, coberta amb volta de canó, de perfil semicircular, avui gairebé totalment enderrocada. La nau té a llevant un absis semicircular, precedit d’un estret arc presbiteral.

La porta, totalment esfondrada, s’obre a la façana sud. No es conserven visibles altres obertures, llevat de la finestra absidal.

Les façanes, segons les restes que es conserven, no tenen ornamentació, llevat d’un ràfec bisellat fet de pedra tosca que corona la façana absidal i contrasta amb la resta de paraments, executats amb carreuons de pedra sorrenca, a penes escairats, disposats en filades uniformes i irregulars, que posen en evidència les fórmules constructives de la fi del segle XI i del principi del segle XII, moment en què cal situar la seva construcció.