Sant Pere de Vilamoneda (la Baronia de Rialb)

Situació

Vista d’aquest edifici, en un estat de ruïna molt avançat.

ECSA - J.A. Adell

Les ruïnes de l’església de Sant Pere són al costat del conjunt de l’abandonat i també ruïnós mas de Vilamoneda, situat sobre un replà al marge esquerre del Rialb, prop del mas Soler.

Mapa: 34-13(329). Situació: 31TCG521506.

Per a anar-hi, cal prendre la pista que va de Gualter a Pallerols per Sòls de Riu i Polig. Passada la cruïlla de Polig, hi ha el trencall que baixa cap a la vall i porta en uns 100 m al mas de Vilamoneda, perfectament visible des de la pista principal.

Església

Planta del temple, d’extrema simplicitat.

J.A. Adell

Aquest edifici, en estat de ruïna molt avançada, és format per una nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular —avui gairebé totalment enrunada— i un absis semicircular a llevant, precedit d’un arc presbiteral.

La porta, molt desfeta i de la qual només resten els brancals, és a la façana sud, on també s’observen importants esvorancs als paraments exteriors que desfiguren la imatge del temple i posen en qüestió l’estabilitat general de l’edifici.

Només es conserva una finestra en tot l’edifici, al centre de l’absis, de doble esqueixada i construïda de manera molt barroera, amb el pas central format per lloses retallades, de forma també molt matussera.

Les façanes no tenen cap mena d’ornamentació i l’aparell dels murs és format per carreuons a penes escairats, disposats en filades uniformes i regulars, amb filades de carreus sense polir, de grans dimensions, especialment a la part baixa del mur absidal i del sector de llevant de l’edifici.

En conjunt, l’edifici no presenta elements rellevants que li donin caràcter o permetin establir una clara filiació estilística o cronològica, però les seves característiques constructives permeten de considerar-lo, amb seguretat, una obra rural, construïda, probablement, en una data avançada dins el segle XII.

Bibliografia

  • Vidal-Vilaseca, 1984, pàgs. 464-465