Casa forta i espluga de la Fabregada (la Baronia de Rialb)

Situació

Cova propera a la masia de la Fabregada que serví d’habitatge en l’alta edat mitjana.

ECSA - V. Roca

A la part alta de la vall de la Fabregada, petita vall lateral de la conca del Rialb, hi ha la masia abandonada de la Fabregada, que en part correspon a una casa forta-torre d’època medieval, i, prop seu, hi ha una espluga, segurament habitada a l’alta edat mitjana.

Mapa: 34-12(291). Situació: 31TCG474589.

Per a anar-hi, cal agafar la pista que, provinent de la carretera que va de Gualter a Folquer, porta fins al Molí Nou; després, cal prendre la pista que segueix la riba dreta del Rialb i a uns 3 km del Molí Nou, a mà esquerra, agafar-ne una de més dolenta que porta fins a la casa de la Fabregada, a uns 2 km.

Casa

La masia de la Fabregada és una casa de pagès gran, que ha estat abandonada no fa gaire temps. El cos més important d’aquesta casa de pagès era una casa forta medieval, després molt ampliada cap al nord. La façana visible d’aquesta casa forta és la meridional, que té una longitud de 6, 6 m. L’edifici devia tenir una planta quadrada, ja que la part més vella de la façana est també té una longitud d’uns 6 m. Aquesta torre tenia una alçada d’uns 6 m, als quals s’hi feren alguns afegits posteriors. Les parets són fetes amb carreus de mida gran (30 × 50 cm), arrenglerats. A la façana sud hi ha dues espitlleres originals. Segurament cal datar aquest edifici cap al segle XII o XIII i es pot comparar amb moltes altres cases fortes que hi ha en aquesta contrada o bé en altres comarques.

Balma

Darrere la masia, aprofitant una balma o petita cova, hi ha una possible espluga potser habitada en època altmedieval i aprofitada fins a l’actualitat. Per a pujar-hi, s’ha de fer servir una escala de fusta, que permet de superar l’espadat que hi ha al davant. La balma té una amplada d’uns 13 m i una profunditat de més de 6 m. Tota ella resta coberta; l’alçada màxima fins a la roca superior, uns 6 m, correspon a l’entrada. A l’interior hom veu construccions de diverses èpoques. A la banda meridional hi havia hagut un mur de tancament amb un gruix de 100 cm, fet amb carreus col·locats en filades i units amb morter de calç; actualment només se’n conserven uns quants centímetres. Gairebé al centre d’aquesta façana sud hi havia la porta. És difícil d’intentar datar quan fou utilitzada aquesta espluga. Segurament per la seva bona situació, ben orientada i fàcilment defensable, degué ésser habitada, almenys, a l’alta edat mitjana. En època actual, quan es degué empedrar el sector oriental, era encara utilitzada com a rebost i com a graner.