Casa forta d’Olives (la Baronia de Rialb)

Situació

Antic casal medieval, esdevingut masia, habitada fins fa pocs anys.

ECSA - V. Roca

Restes d’una casa forta situada a la serra que hi ha a la riba dreta del Rialb. Resta envoltada de camps i havia estat una casa de pagès habitada fins fa pocs anys.

Mapa: 34-12(291). Situació: 31TCG491543.

De la carretera que va de Gualter cap a Folquer, a 19 km, surt a mà dreta una carretera que porta fins al Molí Nou. Després de fer 1 km i abans d’arribar al mas Perdiguers, hi ha a mà dreta una masia abandonada, el mas Olives.

Casa

Part del mur nord de la masia d’Olives, actualment abandonada, havia estat segurament part d’una casa forta, semblant, per exemple, a la d’Olivelles o a la del mas d’en Pla. En aquest cas, d’aquesta paret, que té una longitud de 6, 2 m, només els 2, 5 metres inferiors pertanyen a la construcció original i són fets amb pedres rectangulars, arrenglerades en filades. Tota la part superior d’aquesta façana ha estat refeta i, fins i tot, sembla que, en part, fou fet de nou l’angle nord-est. Prop d’aquest angle hi ha una espitllera, potser original. En principi, aquesta casa forta es pot datar als segles XII o XIII.