Sant Serni de Bellfort (la Baronia de Rialb)

Situació

Capçalera del temple, que és ornada per un fris de grans arcs cecs entre lesenes.

ECSA - J.A. Adell

L’església de Sant Serni és al petit nucli de Bellfort, sobre un turó que domina el grup de cases, totalment abandonades.

Mapa: 34-13(329). Situació: 31TCG483512.

Per a anar-hi, cal prendre una pista de 3, 5 km degudament senyalitzada que surt de la carretera de Gualter a Folquer. (JAA)

Història

No hi ha notícies documentals sobre aquesta església, però sí moltes sobre el terme de Bellfort, que depengué de la comanda hospitalera de Sant Salvador d’Isot, per...