Casa forta del mas d’en Pla (la Baronia de Rialb)

Situació

Casa forta-torre situada en un pla, actualment destinat a la pastura de bestiar, que s’alça al cim d’un serrat, damunt de la vall del Rialb, entre les valls laterals de la Fabregada i Maçaners. En època moderna aquesta antiga casa forta esdevingué una masia.

Mapa: 34-12(291). Situació: 31TCG485580.

Per a anar-hi, cal agafar la pista que, provinent de la carretera que va de Gualter a Folquer, porta fins al Molí Nou i després la pista que segueix la riba dreta del Rialb. A uns 3 km del Molí Nou surt, a mà esquerra, una pista més dolenta que va a la Fabregada; a uns 800 m, cal trencar a l’esquerra i agafar una pista que porta fins a la casa abandonada del mas d’en Pla.

Casa

Aspecte d’aquest casal, des del costat nord-oest, amb diverses espitlleres obertes en els murs.

ECSA - V. Roca

Restes d’una casa forta medieval aprofitades per una masia, actualment abandonada. Avui dia es conserva no-més sencera la façana oest de l’antiga domus i part de la façana nord i de la sud. La façana de ponent té una longitud de 6, 7 m i es pot suposar que les altres devien tenir una longitud semblant. L’alçada d’aquest mur és de poc més de 6 m. Té un gruix de 100 cm. A l’interior hi devia haver un nivell inferior i un pis superior. Al nivell inferior corresponen dues espitlleres, mentre que al nivell superior ha de correspondre la finestreta coronada per un angle recte que hi ha a uns 5 m del terra exterior. Els murs són fets amb carreus, escairats, de mida mitjana (25 × 35 cm), ben arrenglerats en filades. Podem datar aquesta construcció cap al segle XII i la podem relacionar amb moltes altres cases fortes del tipus torre, tant d’aquesta contrada —com la propera d’Olivelles— com d’altres comarques —la de la Vila, al Solsonès, o la de la Masó, a la Garrotxa—.