Cotó i carbó. El ferrocarril de Manresa a Berga

L’alt Llobregat, de Manresa cap amunt, conté algunes de les més importants colònies industrials catalanes. Els manresans i els berguedans tenen un paper essencial en la història de la indústria cotonera catalana. Uns i altres buscaren l’aprofitament energètic que els podien donar les aigües del Llobregat i establiren les seves fàbriques a la vora del riu, a prop de casa.

Estació de Fígols. Les mines. Els interessos carboners de la conca de l’alt Llobregat, units als dels cotoners, actuaren a favor de la continuïtat del ferrocarril fins a Guardiola de Berguedà, amb perjudici de la ciutat...