Els Comellas i la Catalunya Industrial SA. El Guixaró

Esteve Comellas i Cluet era de Berga o de Casserres. En el segle XIX els naturals de pobles petits tenien tendència a donar la població propera més important com el lloc de naixement. Els Comellas, en tot cas, tenien terres i propietats a Casserres de Berguedà.

Fàbrica del Guixaró (Cataluña Textil, 1911). Esteve Comellas construí la seva fàbrica al terme de Casserres de Berguedà. Al seu voltant es creà la colònia del Guixaró.

Segons una referència de Cataluña Textil, del 1911, Esteve Comellas establí la seva primera fàbrica de filats i teixits de cotó el 1850. No he sabut trobar...