Els Pons, a Puig-reig

Josep Pons i Enrich (1811-1893)

Josep Pons i Enrich (La Colònia Pons, de Puig-reig, (1875-1987)).

Josep Pons nasqué a Manresa el 1811. El seu pare era un perxer, un menestral que teixia cintes o galons de seda, dintre de la més estricta tradició manresana.

La generació de Josep Pons és la que descobreix el cotó com a material tèxtil que s’imposa, i passa sense problemes de la seda o la llana al cotó. La tradició tèxtil es mantindrà a la família: dels seus tres germans, un —Lluís— col·laborà amb ell en els seus negocis; un altre, Antoni, es casarà amb Paula Pla, filla d’un...