Els Puig i els Sedó, a Esparreguera

Dues empreses, fins a cert punt

La fàbrica i la colònia Sedó, d’Esparreguera, formen un dels conjunts industrials més importants i coneguts de Catalunya. Al costat del riu Llobregat, les seves edificacions i el vell aqüeducte que portava l’aigua des del salt del Cairat són encara emblemàtics d’una indústria cotonera en la primera línia europea.

Però can Sedó va ser abans can Puig, una família sense cap relació de consanguinitat amb els seus successors. I tan importants foren els uns com els altres. Si tingueren un denominador comú fou el fer compatible l’activitat industrial amb la...