Els Vidal, a Puig-reig

La família Vidal.

Els Vidal eren manresans i cintaires. Les cintes constituïen una activitat molt pròpia de la capital del Bages. Podien ser de cotó o de seda.

El primer Ignasi Vidal —nom tradicional a la família— era cintaire i exhibí cintes i llistons de seda a l’Exposició de Barcelona del 1844. Després devia fer compatible la cinteria amb la filatura i el tissatge de cotó.

El 1854 es constituí la raó social Vidal, Vallès i Solà, que es va fer càrrec d’un vell edifici paperer que hi havia a la vora del riu Cardener, aportat pel seu soci Josep Solà i Abadal. L’edifici tenia...