Els Rosal. La primera fàbrica de riu

La família Rosal.

La família Rosal estava molt ben representada a la ciutat de Berga, a la primera meitat del segle XIX. I un bon nombre dels seus membres es dedicava a la filatura i al tissatge de cotó. A les relacions industrials de l’època hi ha Albert, Lluís, Jaume, Josep, Agustí, Pere, Ramon, Antoni i d’altres. És de suposar que tots eren parents.

De tots ells ens interessa aquí la branca encapçalada per Antoni Rosal i Farriols, un personatge que pertany sobretot al segle XVIII i que ensenyà l’ofici als seus tres fills, Antoni, Ramon i Agustí Rosal i Cortina.

Encara que l...