Els Monegal, a Casserres

Importació de cotó i manufactura industrial

La família Monegal.

Esteve Monegal és un comerciant en cotons que es convertí en industrial sense deixar el comerç. És el primer que ho fa, però no serà l’últim. Com també hi haurà fabricants cotoners que deixaran la indústria i es dedicaran al comerç de cotons, un negoci amb menys risc, però que no saps què et podrà donar.

El 1863 és a Barcelona al front d’una casa comercial que porta el seu nom, al carrer de la Boqueria, núm. 15. El cotó és el producte que tracta, amb preferència. El compra als consignataris o representants de les...