Els Viladomiu, a Gironella. El Viladomiu Vell i el Nou

Tomàs Viladomiu i Bertran. Cal Rei de Sallent

La família Viladomiu.

Els Viladomiu són originaris de Berga. En parlar de les berguedanes —les màquines de filar de fusta— ja hem esmentat aquest nom com un dels més repetits en les relacions de filadors de la ciutat i la seva rodalia.

Tomàs Viladomiu i Obiols va aprendre l’ofici de teixidor a Berga, on havia nascut. Estem encara al segle XVIII. A la seva família hi havia paraires —que treballaven la llana—, teixidors de lli i espardenyers. Ell es casà amb una sallentina —Antònia Bertran i Martí— i anà a viure a la població del...