Els Valls, al Cardener

La colònia Palà i la colònia Valls

Esteve Valls i Pascual estava establert a Vilafruns, terme de Balsareny (Bages), el 1862, on tenia 2.340 pues de filar, 11 cardes i 50 telers mecànics. Tot mogut per la força del Llobregat. Hi treballaven 85 obrers i la inversió feta era de 378.000 rals —18.900 duros—.

El 1877 es constituirà la societat Esteve Valls i Companyia, formada per ell i el seu cosí Joan Palà i Valls. Aquest era advocat, resident a Barcelona i propietari del Mas Palà, al terme de Castelladral, a la vora del riu Cardener i a prop del poble de Sant Salvador de Torroella.

E...