Eduard Calvet. La representació internacional dels cotoners. La colònia del Pelut, a Torelló

Eduard Calvet i Pintó (Cataluña Textil, 1911).

Eduard Calvet i Pintó (1875-1917) és una figura que destaca més per la seva activitat representativa del sector cotoner català que per la seva indústria. No és únic el cas de l’industrial que assumeix posicions de defensa dels interessos cotoners, al mateix temps que gestiona la seva empresa. Joan Güell i Josep Ferrer i Vidal en podrien ser els exemples més representatius. N’hi ha molts d’altres que fan compatible un càrrec polític amb el d’empresari. Eduard Calvet es caracteritza pel fet que clou l’etapa de la industrialització...