Els Serra, a l'Ametlla de Merola

Mateu Serra i Tauran. Un vapor a Vilassar de Dalt

La família Serra.

Mateu Serra i Tauran (1811-81) era fill d’una família pagesa establerta de temps a Vilassar de Dalt. Aquesta població del Maresme, a mitjan segle XIX, compaginava agricultura amb indústria.

Els pagesos de Vilassar produïen blat, ordi, vi, patates, maduixes, hortalisses i "una semilla, llamada vulgarmente sabonetas, que sirve para cuentas de rosarios y es exclusiva del país" (Diccionario de Madoz).

El poble és també industrial. I mono-industrial perquè tots els que ho són es dediquen a la filatura i el...