Bec-planer

Als Països Catalans el bec-planer (Platalea leucorodia) és un migrador regular, però molt escàs des de la Catalunya Nord fins al País Valencià. A les Balears és molt rar, o potser accidental, amb unes poques observacions a Mallorca, Menorca i Eivissa. Malgrat que no s’ha pogut comprovar mai, sembla que antigament havia niat irregularment a l’albufera de València, i els anys 70 probablement va niar una parella a l’estany de Canet (Rosselló).

El bec-planer és citat tots els mesos de l’any; en total s’han recollit 58 observacions pel conjunt dels Països Catalans. El pas primaveral comença al final d’abril (primera dada, 2 exemplars als aiguamolls de l’Alt Empordà el 24.04.79), amb una màxima molt marcada durant tot el maig (11 dades). A la tardor és més freqüent; s’observa amb una relativa regularitat durant el setembre i l’octubre (11 i 8 dades, respectivament). Així mateix, existeixen dades d’ocells estiuejants i, a més, hiverna irregularment i en petit nombre, sobretot al delta de l’Ebre, on han estat trobats els hiverns de 1963-64 9 ocells, 1974-75 6 ocells, 1982-83 2 ocells, 1983-84 5 ocells i 1984-85 2 ocells, i excepcionalment a Menorca, on es va observar un exemplar jove del 07.01.85 al 25.02.85 a Fornells. Les dades es refereixen tant a adults com a immadurs, sempre en grups petits (màxim 9 ocells, més 6 de caçats poc abans, el gener de 1964 al delta de l’Ebre). De vegades es produeixen estacionaments molt perllongats, com el d’aquest grup de 9 ocells que va romandre al delta de l’Ebre des del 12.01.64 fins al 14.06.64.

Els ocells que travessen el nostre territori són majoritàriament de procedència holandesa, encara que no es pot descartar l’observació d’ocells nascuts a les colònies andaluses.

Normalment, el bec-planer s’observa en zones amb aigües somes, com llacunes o salines del litoral, però també en llacs, embassaments o a les grans valls fluvials al rerepaís. De fet, hi ha dades a gairebé totes les zones humides litorals del territori estudiat i, molt més escassament, en localitats esparses del rerepaís.