Martinet fosc

La primera, i fins ara única, observació comprovada del martinet fosc (Egretta gularis) als Països Catalans és la d’un exemplar que, juntament amb 5 martinets blancs, arribà a l’estany de Vilaüt (Alt Empordà) el 24.05.84, on romangué durant 12 dies. Altres dues possibles citacions de martinets foscos són: un exemplar el 25.05.76, als aiguamolls de l’Alt Empordà i un exemplar barrejat amb tres martinets blancs, al delta de l’Ebre el 14.05.79. Val a dir que l’observació de martinets de color obscur no és un fet gaire rar al delta de l’Ebre, però atesa la presència d’individus melànics de martinet blanc i la dificultat de distingir-los al camp del martinet fosc, molt semblant, es fan de mal catalogar les observacions de martinets de color obscur. De tota manera, cal esperar aquí un augment de les citacions, paral·lel al produït arreu de l’Europa occidental, on darrerament han proliferat les observacions d’aquest rar martinet.