Banc de Girona (1881-1883)

La constitució

Es constituí a Girona el 9 de desembre de 1881. Era un banc generalista: es proposa “la realización de toda clase de operaciones financieras, agrícolas, industriales y empresas de obras públicas... apoyando con sus recursos a toda empresa que tienda al desarrollo de la riqueza pública y a la prosperidad del País” (dels estatuts). Quan l’objectiu és tan general és natural preguntar-se si és que tenia molts projectes o no en tenia cap, perquè totes dues situacions són possibles en el marc de la Febre d’Or.

El capital serà de 5 milions de pessetes, però els fundadors només...