Banc Financer (1881-1883)

La constitució

L’escriptura de constitució del Banc Financer s’atorgà el 7 de novembre de 1881. Dinou persones van comparèixer davant del notari per crear un dels projectes més ambiciosos de la Febre d’Or.

El Banc es constituïa amb un capital de 20 milions de pessetes, però amb la intenció d’augmentar-lo ben aviat fins a 60 milions. El nom —diguem-ho de passada— era una redundància, ja que un banc és financer per definició.

Estatuts del Banc Financer, 1881.

L’objectiu social, segons els estatuts, reflecteix l’ambició dels seus promotors. Des de “suscribir o contratar...