Banc Universal (1881-1892)

La constitució

Estatuts del Banc Universal, 1883.

Es creà el 27 de desembre de 1881. El nom ja ho diu tot, tant pel que fa a l’objectiu social, com a les ambicions. Es tracta de “dedicar grandes capitales al auxilio del comercio y de la industria, a la construcción de obras públicas de reconocida utilidad y al mejoramiento de todas las fuerzas vivas del país”. Es proposa fer les coses “en grande escala” i per això fixa un capital de 100 milions de pessetes, representat per 200 000 accions de 500 pessetes cadascuna. Però, seguint la tradició i les exigències legals, demana el...