Banc del Foment de Barcelona (1881-1883)

La constitució

Estatuts i Reglament del Banc del Foment de Barcelona, 1882.

Es creà el 30 de novembre de 1881. L’objectiu social era, com sempre, amplíssim: “Realizar en España, Ultramar o el Extranjero toda clase de operaciones agrícolas, industriales, comerciales, hasta inmobiliarias, y toda empresa de obras públicas.” Els estatuts dediquen tretze apartats a concretar operacions, que van des de l’execució de les ordres de Borsa que els confiïn els clients, fins a la creació de tota classe d’empreses, passant pel descompte de lletres i de pagarés.

D’acord amb aquest objectiu...