Crèdit espanyol (1881-1893)

La constitució

El Crèdit Espanyol es constituí a Barcelona el 12 de desembre de 1881. El seu objectiu social era diferent del de la majoria de bancs que es creen aquells dies. El Crèdit Espanyol és promogut per botiguers, comerciants al detall, que busquen una entitat financera que els serveixi “en razón a la notoria y reconocida importancia que tiene el Comercio al por menor de esta plaza” (de l’escriptura de constitució). Consideren, amb força raó, que la majoria dels bancs existents i que es creen aleshores estan interessats especialment en operacions borsàries i en el servei a les grans...