Crèdit gerundense (1881-1895)

La constitució

El Crèdit Gerundense es constituí el 18 de desembre de 1881, nou dies després que ho hagués fet el Banc de Girona, que possiblement li va trepitjar el nom, com en el cas dels dos bancs de Lleida. Però el Crèdit té una base més sòlida que l’altre, tant pel que fa als capitals aportats, com pel nucli del seu accionariat.

El capital escripturat és de 20 milions de pessetes. Però, com sempre, aquí comencen les rebaixes: el realment subscrit és de 13,4 milions i el diner realment aportat, el 5% de les accions subscrites, és a dir, 672 500 pessetes.

La Junta de Govern (1881)...