Banc de Sabadell (1881-1997)

La constitució (1881). Al servei de la indústria llanera i de la ciutat de Sabadell

Primer local del Banc de Sabadell en l’edifici del Gremi de Fabricants (Banc de Sabadell, Cent anys d’història, Sabadell 1982).

El Banc de Sabadell es constituí el 31 de desembre de 1881. És el darrer dels bancs creats durant la Febre d’Or. L’escriptura de constitució manifesta que l’objectiu “es fomentar y proteger los intereses del comercio, de la industria y de la propiedad en la presente —ciutat de Sabadell—, y al propio tiempo para dotar a la misma de una institución desde muchos años...