Banc de Mataró (1881-1883)

La constitució

La ciutat de Mataró no es va voler quedar enrere a l’hora de crear el seu banc. El 18 de desembre de 1881 es constituïa en aquella ciutat la societat anònima Banc de Mataró. “El objeto de la sociedad es auxiliar con el capital a la agricultura, la industria y el comercio en todos sus múltiples ramos.” (Art. 3 dels estatuts.) És a dir, tot i res: tot en general, res en particular.

El capital del banc es fixà en 15 milions de pessetes, integrat per 30 000 accions de 500 ptes. Els primers estatuts preveuen emetre 20 000 accions (10 milions de capital) i deixar les altres en...