Banc Regional d'Igualada (1881-1882)

La creació

Es va constituir a Igualada el 28 de novembre de 1881. El seu objectiu era general, com és el cas de la majoria dels bancs creats durant la Febre d’Or. I també com la majoria d’ells demostrava una gran ambició en fixar un capital molt elevat: 7,5 milions de pessetes, representat per 15 000 accions de 500 pessetes. L’escriptura indica que el capital podrà ser doblat de manera immediata, si així ho acorda la Junta d’Accionistes.

L’endemà de la constitució, el dia 29 de novembre, es donarà la relació dels subscriptors, que ho fan per un total de 9 994 accions. Els promotors en...