Banc Franco-espanyol (1881-1882)

Léon Bardou i Companyia

L’11 d’abril de 1881 es creà a Barcelona una societat regular col·lectiva anomenada Léon Bardou i Companyia, que es volia dedicar a les operacions de banca. Era formada per Léon Bardou i Mitjavila, un rossellonès resident a Barcelona, Isidor Lluís Gambús, exnotari i resident a Perpinyà, i Alexandre Marron de Martin, banquer a Perpinyà.

Tres mesos després i en resposta, segons tots els indicis, a la pressió del mercat, acordaren transformar la societat col·lectiva en una d’anònima.

La constitució

Títol del Banc Franco-Espanyol.

El Banc Franco...