Castell d’Auses (les Valls d’Aguilar)

Auses és un poble avui dia desaparegut. Es trobava dins el terme de la Guàrdia d’Ares, on actualment resta només el mas d’Auses.

Auses és documentat amb els topònims Ossas, Osso, Osas.

El castell d’Auses va ser propietat del comte d’Urgell, Ermengol, que l’any 1030 va vendre els castells de la Guàrdia, Montanione, Malogrado et Ossas… al cavaller Arnau Mir de Tost.

De tota manera, aquesta notícia es contradiu amb una altra de l’any 1078, segons la qual el comte Ermengol IV d’Urgell va donar a Ramon V, comte de Pallars, a la seva muller Valença i a llur fill Arnau, els castells de la Guàrdia, Montanissell, Malgrat i Auses.

Com el terme de la Guàrdia d’Ares, el castell d’Auses acabà integrat al vescomtat de Castellbò, dins la batllia de la vall d’Aguilar.

Al final dels segle XV ja no es troben notícies del castell d’Auses. Consta que el lloc d’Ossas, despoblat, pertanyia a Bartomeu Garganter d’Organyà. En el cens del 1860, aquest lloc és esmentat com a mas.