Sant Andreu de Malgrat de Noves (les Valls d’Aguilar)

Situació

Vista aèria de l’arruïnat nucli de Malgrat de Noves.

ECSA – TAVISA

L’antiga església de Sant Andreu és a la part alta del conjunt de ruïnes que formen l’antic poble de Malgrat de Noves.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG605845

Per arribar-hi cal prendre la carretera de Noves de Segre a la Guàrdia d’Ares, on, passat Bellpui, hom veu les restes del poble, al qual cal accedir camps a través, perquè el camí d’accés s’ha perdut. (JAA)

Història

El primer esment que hom coneix del lloc és del 1078, que el castell de Malograto és donat pel comte d’Urgell...