Sant Andreu de Malgrat de Noves (les Valls d’Aguilar)

Situació

Vista aèria de l’arruïnat nucli de Malgrat de Noves.

ECSA – TAVISA

L’antiga església de Sant Andreu és a la part alta del conjunt de ruïnes que formen l’antic poble de Malgrat de Noves.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG605845

Per arribar-hi cal prendre la carretera de Noves de Segre a la Guàrdia d’Ares, on, passat Bellpui, hom veu les restes del poble, al qual cal accedir camps a través, perquè el camí d’accés s’ha perdut. (JAA)

Història

El primer esment que hom coneix del lloc és del 1078, que el castell de Malograto és donat pel comte d’Urgell al de...