Castell de Saüquedell (les Valls d’Aguilar)

Aquest castell, avui desaparegut, però antigament situat prop de Taús i Castells, ja existia al segle XII. L’any 1180 era propietat d’Ermengarda (muller d’Arnau de Caboet), que en va donar la meitat a la seva filla Arnaua i al seu gendre Bernat de Tarascó.

Aquest castell i els de Saüquet, Taús i de Castells van ser motiu de lluita l’any 1194 entre Ermengarda, Arnaua, Bertran de Tarrascó i Bernat de Taus, amb Pere d’Orcau i Raimunda de Taús. Es féu un acord pel qual Pere d’Orcau era autoritzat a tenir vuit homes en aquests castells i en concret es va deixar a Pere Miró el castell de Saüquedell. Com succeí amb Saüquet, Pere d’Orcau el 1226 va vendre els seus drets a Roger Bernat II, comte de Foix i vescomte de Castellbò, i així passà a integrar-se al vescomtat de Castellbò.

L’any 1519, el lloc de Saüquedell, juntament amb el de Saüquet, ja estava despoblat i derruït. Tots dos indrets formaven part del quarter de Castellbò.