Santa Coloma d’Argestues (les Valls d’Aguilar)

Situació

Edifici de nau rectangular, cobert amb embigat, i només amb un curt tram de volta sobre el presbiteri.

ECSA – J.A. Adell

L’església de Santa Coloma és situada a la part baixa del poble abandonat d’Argestues, que és a uns 10 km de Noves de Segre.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG610878.

El llogaret d’Argestues és situat a la vall del riu de Pallerols, al terme municipal de Noves de Segre. (MLIC)

Història

Aquest indret formava part de la batllia de la vall d’Aguilar del quarter de Castellbò, del vescomtat de Castellbò. En el Spill… d’aquest...