Santa Maria de Miravall (les Valls d’Aguilar)

Situació

Vista de la façana de ponent, amb una finestra netament romànica, entre la porta i el campanar d’espadanya.

ECSA – J.A. Adell

El camí per anar a Miravall surt de la carretera de Noves de Segre a Taús per la Guàrdia d’Ares, poc abans d’arribar a Anyús. L’església és al mig del poble.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG587871

Història

Històricament, Miravall era una senyoria del vescomte de Castellbò, que detenia tota la jurisdicció del lloc, i era integrat, dins la divisió del vescomtat, a la batllia de la Vall d’Aguilar, del quarter de Castellbò. No s’han...