Castell de Castellàs (les Valls d’Aguilar)

Castellàs és el poble més important de les valls mitjanes del Cantó. El nom actual no apareix fins al segle XII; anteriorment —i segons el testimoni de l’acta de consagració de la catedral d’Urgell del segle IX— l’indret era conegut amb el nom de Serbaos, que s’ha mantingut com a nom de la casa més important del poble, Cal Servós. És una autèntica fortalesa que fou alçada sobre una fortificació anterior, la qual es documenta ja el 1146, en el testament de Pere de Montferrer. L’aspecte actual és el d’una típica casa forta dels segles XVII o XVIII. El lloc, propietat del vescomtat de Castellbò...